Lidgeld

Lidgeld

Zoals gewoonlijk dient er ook dit jaar een lidgeld van 30 euro betaald te

worden. Dit bedrag wordt door ons gebruikt om de verzekeringkosten

te dekken en spelmateriaal aan te kopen. Indien dit nog niet gebeurd is,

verzoeken we jullie vriendelijk om dit bedrag over te maken op ons

rekeningnummer.

BE92 7370 4683 9323

met vermelding van “naam, voornaam, afdeling”