Afspraken

Afspraken

 • Het is belangrijk voor de verzekering dat uw zoon op zondag rechtstreeks
  naar de Chiro komt en ‘s avonds ook rechtstreeks terug keert.

  Hierbij dient de kortste weg naar huis gevolgd te worden
 • Gelieve uw zoon niet voor 13u45 naar de Chiro te sturen. Vanaf 13u45
  is de leiding aanwezig voor toezicht.
 • Om veiligheidsredenen houden wij graag onze oprit vrij. Dus gelieve uw
  zoon te laten uitstappen aan het begin van de oprit en NIET met uw
  wagen tot op het chiroterrein te rijden.
 • Het lidgeld dat grotendeels bestaat uit de verzekeringskost bedraagt 30
  euro per werkjaar. Dit geld dient dit jaar gestort te worden op het rekeningnummer
  van de chiro. Meer informatie hieromtrent vind je bij lidgeld.
 • Een drankje of een wafel kan bij ons verkregen worden om 16u en kost
  1 euro. Natuurlijk mag uw zoon zelf een drankje of een koek meebrengen
  van thuis. We vragen wel om geen snoep of speelgoed mee te
  even met uw kind.
 • Spelkledij (reservekledij) is zeker aangeraden want bij nat weer kan ons terrein er nogal
  modderig bijliggen met als gevolg de kleren ook. Ook de voorziene activiteiten 
  gaan bij vuil weer meestal door, mooie kleren worden dus sowieso vuil.